1. Fiil cebir kullanmak
  2. Fiil kuvvet kullanmak
  3. Fiil güç kullanmak
  4. Fiil zor kullanmak
zor kullanma yetkisi İsim, Hukuk
zor kullanma yetkisi İsim, Hukuk
nefis savunmasında güç kullanmak Fiil
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında Temel İlkeler Özel Isim, Hukuk
aşırı güç kullanımı İsim, Hak ve Özgürlükler
güç kullanımı İsim, Hukuk
zor ve silah kullanma İsim, Hukuk
nefis savunmasında kuvvete başvurma