1. İsim, Denizcilik fender
  2. padding
fender beam

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Deniz araçlarının yanaştıkları yere çarptıkları zaman ... plastik, halat, ağaç vb