1. Fiil, Bilgi Teknolojileri to tailor
  2. Fiil to realign
  3. Fiil, Müzik to transcribe
  4. Fiil to adapt
  5. Fiil, Müzik to arrange
to computerize Fiil, Bilgi Teknolojileri
to adapt a novel for the screen Fiil
to gear production Fiil
to customize Fiil, Bilgi Teknolojileri

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir şeyi herhangi bir bakımdan başka ... şartlara uydurmak, adapte etmek