value received

  1. (kambiyo senedi) bedeli alınmıştır
  2. elde edilen para (poliçelere konulan kayıt
dövizle ödemek Fiil
(poliçe) ele geçen değer