verb phrase

  1. İsim eylemsel tümce: yardımcı fiiller veya belirteç ihtiva eden tümce.
    ör.: "We shall have gone" daki

    "shall have gone" veya
    "They make up the deficit" tümcesindeki
    " make up the deficit”