1. İsim, Dil ve Edebiyat dize
 2. mısra.
 3. beyit, kıta, bent.
 4. manzum, şiir, koşuk.
  blank verse : kafiyesiz şiir.
  in verse: manzum
 5. âyet.
 6. Müzik (a) solo şarkı, (b) korodan önce çalınan parça.
 7. şiir yazmak, şiirle/mısralarla ifade etmek.
 8. nazma çevirmek, manzum hale sokmak.
 9. bilgi/tecrübe edinmek/ kazanmak.
kafiyesiz şiir. İsim
bölüm ve sayfasiyle, en ince ayrıntılarıyla, tam ve kesin olarak.
give chapter and verse: belge/kaynak
göstermek, belgelemek, tevsik etmek.
He told me chapter and verse where I could find information about Mevlâna.
serbest nazım. İsim
özgür koşuk İsim, Dil ve Edebiyat
klâsik çağda altı- şar mısralı destanî şiir. İsim
(özellikle 17-18'inci yy. İngiliz destan edebiyatında) 5 er mısralı destan şiiri. İsim
taşlama, hicviye, hafif mizahî manzume. İsim
bağlı şiir: 3 mısralık ilk kıtası bir şair, bunu izleyen 2 mısralık kıtaları başka şairler tarafından yazılmış Japon şiiri.
hiciv, Paroslu şair Archilochos tarzında hiciv.
nazım ve nesir
söylenen/yazılan şeyi kanıtlayıcı kaynak göstermek.
 1. ver