1. İsim, Mühendislik titreşim
  2. İsim titreş(tir)me, ihtizaz.
    The vibration on the violin string produces sound.
  3. İsim titreşim, titreme, titreyiş.
    vibration galvanometer: titreşimli miniakımölçer.
titreşim periyodu İsim, Jeoloji