violent death

  1. şiddet sonucu ölüm
  2. cebri ölüm
  3. insan müdahalesi sonucu hâsıl olan ölüm