1. Sıfat bağırıp çağıran, feryat eden.
  2. Sıfat gürültülü, şamatalı.