voter-recognition problem

seçmenin kimliğinin saptanması sorunu