want the penny and the bun

  1. Fiil ne yardan ne serden geçmek
  2. Fiil bir koyundan iki post çıkarmak