weapons of mass destruction

  1. İsim toplu yok etme silahları
  2. İsim kitle imha silahları