weather vane

.: fırdöndü, yelkovan, yelyönü göstergesi;