1. İsim hava, hava durumu.
  Good/nice/bad/hot/cold/windy weather . What will be the weather tomorrow? How is the weather in Sivas?
 2. İsim kötü hava, fırtına.
  We've had some real weather this spring.
 3. İsim durum, koşul, şart, ortam.
 4. Fiil havalandırmak, kurutmak.
  to weather lumber before marketing it.
 5. Fiil hava etkisine maruz kalmak/ bırakmak, hava etkisiyle değiş(tir)mek, rengini at(tır)mak, sol(dur)mak,
  boz(ul)mak.
  Rocks weather until they are worn away.
 6. Fiil (tehlikeyi/ fırtınayı/felaketi vb.) atlatmak, savuşturmak, geçiştirmek.
  The ship weathered the storm.
 7. Fiil, Denizcilik rüzgâra karşı seyretmek, rüzgâr ters iken gemi bir burun vb.'den geçmek.
  To weather a cape.
 8. Fiil hava etkisine dayanmak.
  This paint weather well.
 9. Fiil (çatıya) eğim/meyil vermek.
hava koşulları İsim
eyyamcı İsim
hava değişmesi.
nisan havası İsim
kötü hava
para sıkıntısını henüz atlatmamış olmak Fiil
rahatsız olmak Fiil
kötü ruh haleti içinde olmak Fiil
çok soğuk hava İsim
ani hava değişmesi
hava değişmesi
soğuk
güzel havanın sürmesi
kötü hava
kötü hava yüzünden postanın gecikmesi
havanın bozulması
pis hava
kötü hava
sıcak mevsimde
hava şartlarının etkisine açık
güzel hava
iyi hava
uçuşa elverişli hava
uçuş havası İsim
sisli hava
hava tahmini yapmak Fiil
kötü hava
don havası İsim
(a) kış ortasında iyi hava, (b) barış ve bereket dönemi.
havanın düzelmesini beklemek Fiil
havanın düzelmesi
havaya maruz kalmak Fiil
havaya kızmak Fiil
dostça yanını göstermek Fiil
ılımlı hava
havaya karşı korunmaya ihtiyaç duymak Fiil
sıcağa dayanamamak
bir şeyi havaya karşı korumak Fiil
yağmurlu hava
soğuk havanın geri gelişi
havanın sertliği İsim
kötü hava
yağışsız hava gidişatı
sağanaklı hava
karlı hava
yumuşak hava
güzel havanının hüküm sürdüğü dönem
havanın elverişli olmaması
sıcak havanın etkilerini çekmek (sıcak havadan rahatsız olmak Fiil
boğucu hava
güvenilmez hava
havaya bağlı olmak Fiil
kötü hava
güvenilmez hava
havanın baskısı altında
(a) keyifsiz, rahatsız, hasta, (b) sarhoş, kafası dumanlı.
hava değişiklikleri İsim
yağışlı hava İsim
kış havası İsim
kış havası İsim
feci hava
burnu geçmek Fiil
bir krizi atlatmak Fiil
güç anları iyi atlatmak Fiil
fırtınayı atlatmak Fiil
hava anormalliği
(denizcilik) kötü hava şartlarına rağmen ilerlemek Fiil
hava analizi
hava analizi
çok yaz ve kış/fırtına görmüş, eskimiş, yıpranmış.
mahsur kalmış
kötü hava nedeniyle yoluna gidemeyen
Meteoroloji dairesi.
(US) hava tahmini
meteorolog
hava tahmini yapan kimse
(US) hava tahmini yapan kimse
(Br) US meteoroloji merkezi
hava değişikliği
hava haritası İsim
meteoroloji haritası İsim
fırıldak
hava şartları İsim, Meteoroloji
hava durumu İsim, Meteoroloji
meteorolojik veriler
(gemide) üst güverte
(a) hava değişikliğini çabuk sezme kabiliyeti, (b) durum değişikliklerine karşı hassasiyet.
keep one's/a
weather eye open (for): gözünü açmak, göz-kulak olmak, (bir tehlikeye/felakete) hazır olmak.
hava durumu İsim, Meteoroloji
hava tahmini
kârlı iş
barometre
havanın iyileşmesi
yolculuk hava sigortası İsim
kötü hava şartlarından ileri gelen zararlara karşı sigorta
hava/meteoroloji haritası.
hava değişmesi
damlalık
hava müsait olduğu takdirde
hava müsait olduğu takdirde
hava şartları uygun olursa
meteoroloji uçağı
hava tahmincisi
hava tahmini yapan kimse
hava durumu İsim, Meteoroloji
hava raporu
yalpalanma
meteoroloji uydusu
hava durumu hakkında bilgi veren servis
okyanus meteoroloji istasyonu.
yağmur alan taraf İsim, Deniz Taşımacılığı
rüzgâr alan taraf İsim, Deniz Taşımacılığı
hava durumu işareti.
meteoroloji istasyonu.
=
weather stripping,
is. keçe, hava geçirmemesi için kapı/pencere kenarlarına konulan tecrit şeridi.
birinden iyice istifade etmek Fiil
fırıldak.
.: fırdöndü, yelkovan, yelyönü göstergesi;
hava durumuna bağlı çalışma günleri İsim
hava uygun olduğu takdirde.
olumsuz hava koşulları İsim
hava durumu raporu
havacılık meteoroloji servisi
hava raporunu vermek Fiil
iyi gün dostu
izne çıkmak için mükemmel hava
uzak hava tahmini
uzun vadeli hava tahmin raporu
(a) (bir işi) zorumsamak, yükümsemek, zor imiş gibi göstermek, zorluk çıkarmak, (b) yalpalamak, yalpa vurmak.
bir şeyi zorlaştırmak, olduğundan daha zor hale getirmek.
bir şey yüzünden büyük patırtı gürültü çıkarmak Fiil
hava ağır
orsa Denizcilik
seyahat hava sigortası İsim
turist hava sigortası İsim
iyi gün dostu
piyasanın iyi zamanında kendi hesabına yüksek hacimde iş yapan komisyoncu
Meteoroloji İşleri. ABD Ticaret Bakanlığına bağlı meteoroloji dairesi. Hava tahminleri ve özellikle sel
ve kasırga uyarıları yayınlar. Eski adı:
Weather Bureau.
İsim