1. İsim
    snout beetle ile ayni anlama gelir. buğday böceği, pamuk kurdu
    (curculionidae). Ekinlere çok zararlı bir böcek.
  2. İsim bitki kurdu
    (Mylabridae). Larvası sebze tohumlarını yiyen zararlı bir böcek.
: Larvası fasulye tanesi yiyerek gelişir. İsim
buğday piresi: pire gibi zıplayan bir nevi buğday biti. İsim