1. İsim tekerlek.
 2. İsim çark, dolap.
  crown wheel: ayna dişli.
 3. İsim
  steering wheel ile ayni anlama gelir. direksiyon.
  take the wheel: direksiyona geçmek, idareyi eline almak.
 4. İsim, Denizcilik dümen (dolabı).
  He took the wheel during the storm.
 5. İsim bisiklet.
 6. İsim (eskiden kullanılan) işkence çarkı.
 7. İsim tekerlek biçiminde nesne.
  a wheel of cheese.
 8. İsim (a)
  wheels: (yönetici/ sevk ve idare edici) mekanizma.
  The wheels of government: hükümet
  mekanizması.
  The wheels of the social progress turn slowly: Toplumsal ilerleme yavaş olur.
  be at the wheels: yönetmek, idare etmek. (b)
  argo otomobil, tekerlekli araç.
  Are these your new wheels man?
 9. İsim dönme, dönüş, deveran.
  The intricate wheels of the folk dances.
 10. İsim (askerlikte) çark (etme).
  left/right wheel! sola/sağa çark!
 11. İsim, Denizcilik pervane, kanatlı dolap, yan çarkı.
 12. İsim kodaman, nüfuzlu kimse.
 13. Fiil dön(dür)mek.
 14. Fiil tekerlekler üzerinde yürütmek/ taşımak/ götürmek. The servants wheel out the tables.
 15. Fiil tekerlek/çark takmak.
 16. Fiil çark/çember/ tekerlek gibi çevir(il)mek/ yuvarla(n)mak, yuvarlanıp gitmek.
 17. Fiil el arabası ile götürmek.
 18. Fiil daireler çizmek.
  Pigeons wheeling above.
 19. Fiil, Askerlik2 dönmek, dönüş yapmak.
  Right wheel! Sağa dön!
dört çeker Sıfat, Ulaşım
bir kimsenin çanına ot tıkamak, işini kösteklemek.
büyük gayret sarfetmek, (işe) dört elle sarılmak.
çalışmaya koyulmak, birisine yardıma koşmak
taktik tekerlekli Sıfat, Askerlik
zımpara taşı
ayarlanabilir direksiyon simidi İsim, Ulaşım
(a) (gemi, otomobil) direksiyonda, dümende, (b) yönetiminde, kontrolunda.
arka tekerlek
saatin denge çarkı. pandül.
(a) düzengeç, nâzım çark, (b denge unsuru, ara bulucu.
konik dişli
mahrut dişli
kodaman, önemli/nüfuzlu/büyük mevki sahibi kimse.
big shot
çark
gereksiz çaba harcamak.
yatay (eksenli) su çarkı. İsim
perdah çarkı: parlatmada kullanılan deri veya kumaş kaplı çark/disk. İsim
buff wheel
perdah çarkı: parlatmada kullanılan deri veya kumaş kaplı çark/disk. İsim
oto direksiyon volanı
araba tekerleği
araba tekerleği
pinwheel İsim
tekerlek değiştirmek Fiil
tekerlek değiştirmek Fiil
araba tekerleği
complementary color (1 a).
konik dişli
fener çarkı. İsim
(elektrikli yazı makinesinin) yuvarlak harf çarkı.
yıkama dolabı
bölmeli dolap
dolu tekerlek, tepsi tekerlek.
dolu kasnak
dolu tekerlek
(a) işletme dişlisi/çarkı, (b)
driver ile ayni anlama gelir. yürütücü tekerlek: lokomotifte muharrik
kuvvetin uygulandığı tekerlek, (c)
oto. direksiyon.
ayna dişli
döner dolap. İsim
beşinci tekerlek: arabanın ön dingiline tespit edilmiş ve kolayca yana dönmeyi sağlayan yatay madenî halka. İsim
yedek tekerlek: 4 tekerlekli taşıtın yedek tekerleği. İsim
gereksiz/fuzuli kimse/şey. İsim
yedek tekerlek, yedekte bulunan kimse/ şey.
çarkıfelek
aylak tekerlek
otomatik avara düzeni
kılavuz tekerlek
dişli çark. İsim
bileme çarkı, bileyici çarkı.
çark
arka tekerlek
avara dişli.
avara kasnak.
avara çark
iniş tekerleği
fener dişlisi.
piyango tekerleği
piyango çarkı
değirmen çarkı, su çarkı/türbini. İsim
değirmen çarkı.
(saatin) yelkovan çarkı.
ayna dişli
kastanyola yuvası İsim
paddle ile ayni anlama gelir. geminin yan çarkı.
vapurun yan çarkı.
hamur kesici İsim, Gıda ve Mutfak
fırıldak. İsim
çarkıfelek. İsim
gezer dişli. İsim
çömlekçi çarkı. İsim
takat yardımlı direksiyon
(Tibet Budistlerinde) dua silindiri: dua yazılı kâğıtların sarıldığı döner silindir.
yazdırma çarkı Bilgi Teknolojileri
araba lastiği izleri İsim
bir kimsenin çanına ot tıkmak Fiil
birinin tekerleğine çomak sokmak Fiil
ratchet ile ayni anlama gelir. mandallı dişli çark.
arka tekerlek
dünyayı yeniden keşfetmek Fiil
tekerleği yeniden icat etmek Fiil, Deyim
tekerleği yeniden icat etme İsim, Deyim
konik dişli
yedek tekerlek İsim, Ulaşım
stepne
yedek lastik
çıkrık.
dişli zincir çarkı.
konik dişli
düz dişli çark.
çelik jant
wheel ile ayni anlama gelir. direksiyon. take the wheel: direksiyona geçmek, idareyi eline almak.
(uzun bir otomobil yolculuğunda) ikide bir direksiyona geçmek Fiil
lastik tekerlek İsim, Ulaşım
bir tekerleği ortalamak Fiil
kaderin değişmesi
(uçak) alt takımı
su türbini
su çarkı
vagon tekerleği
vagon tekerleği
su çarkı, su türbini. İsim
bostan dolabı. İsim
telli çark, yuvarlak tel fırça.
sonsuz vida çarkı. İsim
dönmek, yüzünü döndürmek/çevirmek.
He wheeled about and faced his opponent squarely. 9.(tekerlekli
taşıt) hızla/kayıp gitmek.
The car wheeled along the highway.
rot ayarı İsim, Ulaşım
rot-balans ayarı İsim, Ulaşım
dingil ve tekerlek: üzerlerine halatlar sarılı aynı eksenli silindir ve makaradan ibaret basit makine.
Birinin halatı çözülürken öbürününki sarılır.
İsim
(ticarette, politikada vb.) nüfuz ve servetini kullanarak işlerini yürütmek.
dönmek, yüzünü döndürmek/çevirmek.
He wheeled about and faced his opponent squarely. 9.(tekerlekli
taşıt) hızla/kayıp gitmek.
The car wheeled along the highway.
balans ayarı İsim, Ulaşım
tekerlek freni
kancalı böcek
(Arilus cristatus):. kanca biçimindeki hortumunu yumuşak böceklere batırarak onlarla
beslenen bir böcek (Güney ABD).
İsim
tekerlek orta düzlemi İsim, Ulaşım
tekerlekli sakat iskemlesi
tekerlekli koltuk
takoz İsim, Ulaşım
jant kapağı Ulaşım
(a) ardarda koşulmuş atlardan tekerleğe yakın olan, (b) en ağır işi yapan ve kolay kolay yorulmayan adam.
wheeler ile ayni anlama gelir. çok atlı arabada tekerleğe en yakın olan at.
wheel1 (15). İsim
poyra İsim, Ulaşım
tekerlek göbeği İsim, Ulaşım
tekerlek yükü
(eski tip) tüfek çakmağı. İsim
bijon İsim, Ulaşım
Feleğin çarkı, çarkı felek. İsim
(oyun, kumar vb.) fırıldak, rulet. İsim
jant İsim, Ulaşım
tekerlek yanağı İsim, Ulaşım
tekerlek dönme ekseni İsim, Ulaşım
çamurluk
tekerlek genişliği İsim, Ulaşım
yuvarlak pencere. İsim
denge çarkı kalemleri İsim
balans ayarı
akuple dingili
papatya çarklı yazıcı Bilgi Teknolojileri
dört tekerlek freni
dört tekerlekli işletici düzeni
kilit mandalı
önden çekişli
önden çekiş
önden çekişli Sıfat, Ulaşım
önden çekişli araba
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
mahrut dişli
mahrut dişli
direksiyon simidi göbeği
dişli çark düzeni