wheel

 1. Noun tekerlek.
 2. Noun çark, dolap.
  crown wheel: ayna dişli.
 3. Noun
  steering wheel ile ayni anlama gelir. direksiyon.
  take the wheel: direksiyona geçmek, idareyi eline almak.
 4. Noun, Maritime Traffic dümen (dolabı).
  He took the wheel during the storm.
 5. Noun bisiklet.
 6. Noun (eskiden kullanılan) işkence çarkı.
 7. Noun tekerlek biçiminde nesne.
  a wheel of cheese.
 8. Noun (a)
  wheels: (yönetici/ sevk ve idare edici) mekanizma.
  The wheels of government: hükümet
  mekanizması.
  The wheels of the social progress turn slowly: Toplumsal ilerleme yavaş olur.
  be at the wheels: yönetmek, idare etmek. (b)
  argo otomobil, tekerlekli araç.
  Are these your new wheels man?
 9. Noun dönme, dönüş, deveran.
  The intricate wheels of the folk dances.
 10. Noun (askerlikte) çark (etme).
  left/right wheel! sola/sağa çark!
 11. Noun, Maritime Traffic pervane, kanatlı dolap, yan çarkı.
 12. Noun kodaman, nüfuzlu kimse.
 13. Verb dön(dür)mek.
 14. Verb tekerlekler üzerinde yürütmek/ taşımak/ götürmek. The servants wheel out the tables.
 15. Verb tekerlek/çark takmak.
 16. Verb çark/çember/ tekerlek gibi çevir(il)mek/ yuvarla(n)mak, yuvarlanıp gitmek.
 17. Verb el arabası ile götürmek.
 18. Verb daireler çizmek.
  Pigeons wheeling above.
 19. Verb, Military dönmek, dönüş yapmak.
  Right wheel! Sağa dön!
dört çeker Adjective, Transport
bir kimsenin çanına ot tıkamak, işini kösteklemek.
büyük gayret sarfetmek, (işe) dört elle sarılmak.
çalışmaya koyulmak, birisine yardıma koşmak
taktik tekerlekli Adjective, Military
zımpara taşı
ayarlanabilir direksiyon simidi Noun, Transport
(a) (gemi, otomobil) direksiyonda, dümende, (b) yönetiminde, kontrolunda.
arka tekerlek
saatin denge çarkı. pandül.
(a) düzengeç, nâzım çark, (b denge unsuru, ara bulucu.
konik dişli
mahrut dişli
kodaman, önemli/nüfuzlu/büyük mevki sahibi kimse.
big shot
çark
gereksiz çaba harcamak.
yatay (eksenli) su çarkı. Noun
perdah çarkı: parlatmada kullanılan deri veya kumaş kaplı çark/disk. Noun
buff wheel
perdah çarkı: parlatmada kullanılan deri veya kumaş kaplı çark/disk. Noun
oto direksiyon volanı
araba tekerleği
araba tekerleği
pinwheel Noun
tekerlek değiştirmek Verb
tekerlek değiştirmek Verb
araba tekerleği
complementary color (1 a).
konik dişli
fener çarkı. Noun
(elektrikli yazı makinesinin) yuvarlak harf çarkı.
yıkama dolabı
bölmeli dolap
dolu tekerlek, tepsi tekerlek.
dolu kasnak
dolu tekerlek
(a) işletme dişlisi/çarkı, (b)
driver ile ayni anlama gelir. yürütücü tekerlek: lokomotifte muharrik
kuvvetin uygulandığı tekerlek, (c)
oto. direksiyon.
ayna dişli
döner dolap. Noun
beşinci tekerlek: arabanın ön dingiline tespit edilmiş ve kolayca yana dönmeyi sağlayan yatay madenî halka. Noun
yedek tekerlek: 4 tekerlekli taşıtın yedek tekerleği. Noun
gereksiz/fuzuli kimse/şey. Noun
yedek tekerlek, yedekte bulunan kimse/ şey.
çarkıfelek
aylak tekerlek
otomatik avara düzeni
kılavuz tekerlek
dişli çark. Noun
bileme çarkı, bileyici çarkı.
çark
arka tekerlek
avara dişli.
avara kasnak.
avara çark
iniş tekerleği
fener dişlisi.
piyango tekerleği
piyango çarkı
değirmen çarkı, su çarkı/türbini. Noun
değirmen çarkı.
(saatin) yelkovan çarkı.
ayna dişli
kastanyola yuvası Noun
paddle ile ayni anlama gelir. geminin yan çarkı.
vapurun yan çarkı.
hamur kesici Noun, Food-Kitchen
fırıldak. Noun
çarkıfelek. Noun
gezer dişli. Noun
çömlekçi çarkı. Noun
takat yardımlı direksiyon
(Tibet Budistlerinde) dua silindiri: dua yazılı kâğıtların sarıldığı döner silindir.
yazdırma çarkı Information Technology
araba lastiği izleri Noun
bir kimsenin çanına ot tıkmak Verb
birinin tekerleğine çomak sokmak Verb
ratchet ile ayni anlama gelir. mandallı dişli çark.
arka tekerlek
dünyayı yeniden keşfetmek Verb
tekerleği yeniden icat etmek Verb, Idioms
tekerleği yeniden icat etme Noun, Idioms
konik dişli
yedek tekerlek Noun, Transport
stepne
yedek lastik
çıkrık.
dişli zincir çarkı.
konik dişli
düz dişli çark.
çelik jant
wheel ile ayni anlama gelir. direksiyon. take the wheel: direksiyona geçmek, idareyi eline almak.
(uzun bir otomobil yolculuğunda) ikide bir direksiyona geçmek Verb
lastik tekerlek Noun, Transport
bir tekerleği ortalamak Verb
kaderin değişmesi
(uçak) alt takımı
su türbini
su çarkı
vagon tekerleği
vagon tekerleği
su çarkı, su türbini. Noun
bostan dolabı. Noun
telli çark, yuvarlak tel fırça.
sonsuz vida çarkı. Noun
dönmek, yüzünü döndürmek/çevirmek.
He wheeled about and faced his opponent squarely. 9.(tekerlekli
taşıt) hızla/kayıp gitmek.
The car wheeled along the highway.
rot ayarı Noun, Transport
rot-balans ayarı Noun, Transport
dingil ve tekerlek: üzerlerine halatlar sarılı aynı eksenli silindir ve makaradan ibaret basit makine.
Birinin halatı çözülürken öbürününki sarılır.
Noun
(ticarette, politikada vb.) nüfuz ve servetini kullanarak işlerini yürütmek.
dönmek, yüzünü döndürmek/çevirmek.
He wheeled about and faced his opponent squarely. 9.(tekerlekli
taşıt) hızla/kayıp gitmek.
The car wheeled along the highway.
balans ayarı Noun, Transport
tekerlek freni
kancalı böcek
(Arilus cristatus):. kanca biçimindeki hortumunu yumuşak böceklere batırarak onlarla
beslenen bir böcek (Güney ABD).
Noun
tekerlek orta düzlemi Noun, Transport
tekerlekli sakat iskemlesi
tekerlekli koltuk
takoz Noun, Transport
jant kapağı Transport
(a) ardarda koşulmuş atlardan tekerleğe yakın olan, (b) en ağır işi yapan ve kolay kolay yorulmayan adam.
wheeler ile ayni anlama gelir. çok atlı arabada tekerleğe en yakın olan at.
wheel1 (15). Noun
poyra Noun, Transport
tekerlek göbeği Noun, Transport
tekerlek yükü
(eski tip) tüfek çakmağı. Noun
bijon Noun, Transport
Feleğin çarkı, çarkı felek. Noun
(oyun, kumar vb.) fırıldak, rulet. Noun
jant Noun, Transport
tekerlek yanağı Noun, Transport
tekerlek dönme ekseni Noun, Transport
çamurluk
tekerlek genişliği Noun, Transport
yuvarlak pencere. Noun
denge çarkı kalemleri Noun
balans ayarı
akuple dingili
papatya çarklı yazıcı Information Technology
dört tekerlek freni
dört tekerlekli işletici düzeni
kilit mandalı
önden çekişli
önden çekiş
önden çekişli Adjective, Transport
önden çekişli araba
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
mahrut dişli
mahrut dişli
direksiyon simidi göbeği
dişli çark düzeni