1. mızıklanma(k), zırlama(k), vınlama(k), vengileme(k), inleme(k).
    The puppies were whining from hunger.
  2. sızlanma(k), kendine acındırma(k), yakınma(k), halinden şikâyet etme(k).