whiplash injury

  1. whiplash ile ayni anlama gelir. ense sarsılması: otomobil çarpışmasında olduğu gibi başın ileri-geri
    hızla sarsılmasından ileri gelen boyun ârızası.