white man/'s burden

gûya beyaz ırka düşen dünyayı uygarlaştırma külfeti.