1. (bkz: withdraw )
    (s.f.)
  2. geri çekilmiş, (sürümden) kaldırılmış, geri alınmış.
  3. çekingen, mahcup, içine kapanık.
    withdrawn behavior: içekapanık davranış.
    withdrawn child: çekingen çocuk.
tedavülden çekilen hisse senetleri İsim
tedavülden çekilen hisse senedi
dolaşımdan çekilen para
tedavülden çekilen para
bankadan çekilen meblağ