beygir. İsim
çok çalışan kimse.
a willing workhorse: akranları arasında en çok işi yüklenen/yapan kimse. İsim
eşek gibi çalışmak.