work horse

  1. yük beygiri
beygir. Noun
çok çalışan kimse.
a willing workhorse: akranları arasında en çok işi yüklenen/yapan kimse. Noun
eşek gibi çalışmak.