birine haksızlık etmek Fiil
birinin davranışını yanlış yorumlamak Fiil
birinin hareketlerini yanlış yorumlamak Fiil
ters gelmek Fiil