wrongful act

  1. İsim, Ceza Hukuku hukuka aykırı fiil
  2. haksız fiil
  3. haksız veya kusurlu fiil
  4. başkasının haklarını ihlal eden hareket