1. Geçişli Fiil x ile işaretlemek, x işareti koymak.
  2. Geçişli Fiil
    x out: iptal etmek, çıkarmak, silmek, hükmünü kaldırmak.
    To x out an error.
  3. Sıfat (sinemada) 17 yaşından küçük olanlara yasak edilen filmi gösterir.
    bk.: G, PG, R.
istifasını X'e hitaben yazmak Fiil
x maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda
x maddesi hükümlerinden bağımsız olarak
X için yük almak Fiil
olayı X'de geçirmek Fiil
adlandırılamayan sinsi bir kişi
bay X
madde x' de yer alan amaçlar İsim
Bay X tarafından ödenir
(film) X karşısında oynamak Fiil
ortalama işareti
istatistikte
yatay eksen
(film , Br) 16 yaşından küçüklere yasak
X kromozomu: İnsanlarda ve birçok memeli hayvanlarda dişi nitelikli genleri ihtiva eden, erkeklerde tek,
dişilerde çift olarak bulunan eşeysel kromozom. Y chromosome
İsim
X etmeni (bir kişi ya da şirkete başarı getiren tanımlanamaz , gizemli şey)
(matbaada) küçük harflerin boyu(nu ölçmek için kullanılan küçük x harfinin yüksekliği). İsim
(borsada) faizsiz.
x in., x-i., x.i., xint, x-int, x-int., x.int. ile ayni anlama gelir.
bir firmanın etkinliğinin mümkün olan en üst seviyeden aşağıya düştüğü miktar
çarpı işaretli imza (okuma yazma bilmeyenlerin imzaları yerine çarpı işareti koymaları İsim
röntgen filmi çekmek Fiil
röntgen
röntgen muayenesi
röntgen filmi
(Borsa) hakkı olmayarak(=
without rights).
İngilizce alfabenin 24'üncü harfi. İsim
x harfinin temsil ettiği ses. İsim
X şeklinde herhangi nesne, okuma yazma bilmeyenin imza yerine koyduğu X işareti. İsim
X: Hıristiyanların/ Hz. İsa'nın simgesi.
matbaa harfindeki kusuru belirten işaret.
x: (= kiss = öpücük) işareti (telgrafın sonuna konur).
x: harita üzerinde bir yeri belirleme işareti.
X: Roma rakamlarında 10 sayısı.
(a) bilinmeyen sayıyı gösteren simge, (b) cebirsel değişkeni gösteren simge. Matematik
bilinmeyen şey/şahıs/etken.
bir dizinin 24'üncü ögesi (J atlanırsa 23'üncü).
X ışını, röntgen.
çarpı işareti.
boyut gösteren sayılar arasına konur: 3"x4" (3 by 4 inches).
% x faiz vermek Fiil
röntgen filmi çekmek Fiil
bir önergeyi X oya karşı Y oyla reddetmek Fiil
Ölürüm de X yapmam. Cümle
X in faydası ne? X neye yarar?
What's the good of getting the car out when it's near enough to walk?What
good is money when you haven't any friends?
X in faydası ne? X neye yarar?
What's the good of getting the car out when it's near enough to walk?What
good is money when you haven't any friends?
X'e gelince/X konusunda/X söz konusu olunca.
Where work is concerned, I always try my best.
  1. Dear Mr X
mr x
payableat the X-bank
to load for X Fiil
irrespective of the provisions of the article x
for the purposes set out in the article x
associated company
to allow x % interest Fiil
objectives laid down in article x İsim
to play opposite x Fiil
payable with Mr. X
to defeat a motion by X votes against Y Fiil
to adress one's resignation to X Fiil
to localize the scene in X Fiil
I am dead set against X. Cümle