yadirganmak

to be regarded as strange or odd Fiil

Alışılamamak, tedirgin olunmak