yapıştırıcı

  1. İsim, Tekstil Sanayii adhesive
  2. glue
  3. sticker
  4. glue dispenser
  5. splicer
  6. mucilaginous
  7. adhesive substance
  8. agglutinative
  9. conglutinative

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Yapıştırma özelliği ... tel vb