yarımgün gidilen okul

  1. part-time school
part time school