1. İsim (Çince
    Ch'an) Zen mezhebi: Çin'e 6'ncı, Japonya'ya 12'nci yüzyılda girmiş olan ve tefekkür yolu
    ile aydınlanmayı amaç edinen Mahayana Budizmi.
  2. İsim bu mezhebin temel kuralları ve âyinleri.
  1. zen

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kadın
  2. Sonuna geldiği kelimelere “vuran, vurucu, atan” ... usûlüyle birleşik sıfatlar yapar