carry a vote

  1. Verb bir kararı kabul etmek
  2. Verb karar almak
ezici çoğunlukla seçimlerde kazanmak Verb
bir önergeyi ittifakla kabul etmek Verb
oybirliği sağlamak Verb
(bir önergeyi) oybirliğiyle kabul etmek Verb