carry through a lawsuit

  1. Verb bir davayı sonuçlandırmak