convene

  1. Verb topla(n)ma, içtima et(tir)mek.
  2. Verb (mahkemeye) celbetmek.
bir toplantı yapmak Verb
bir meclisi toplamak Verb
meclisi oturuma çağırmak Verb
nizamnameye uygun olarak toplanmak Verb
birini mahkeme huzuruna celbetmek Verb
birini mahkeme huzuruna çağırmak Verb
birini mahkemeye celbetmek Verb