1. Fiil topla(n)ma, içtima et(tir)mek.
  2. Fiil (mahkemeye) celbetmek.
bir toplantı yapmak Fiil
bir meclisi toplamak Fiil
meclisi oturuma çağırmak Fiil
nizamnameye uygun olarak toplanmak Fiil
birini mahkeme huzuruna celbetmek Fiil
birini mahkeme huzuruna çağırmak Fiil
birini mahkemeye celbetmek Fiil