hold someone in contempt

  1. Verb birini hor görmek
bir kimseden/şeyden nefret etmek, hakir/aşağılık/hor görmek.