lunatic

  1. deli, çılgın, mecnun, akıl hastası (kimse).
  2. delice yapılan.
  3. deli+, delilere mahsus.
bir akıl hastasının akıl hastalığının belgelenmesi
vesayet kurulu
bir şahsı veya mallarını yönetmek üzere atanan vesayet kurulu
bir deliyi tımarhaneye kapatmak Verb
birini akıl hastası ilan etmek Verb
birini hacir altına almak Verb
birini akıl hastası ilan etmek Verb
bir akıl hastasının ehliyetsizliği
akıl hastasının ehliyetsizliği
tımarhane kaçkını
adam öldüren deli
akıl hastasının zarar vermeyecek duruma getirilmesi
tımarhane.
müfrit cephe: bir fikri/hareketi desteklemekte aşırı gidenler.