reflux

  1. Noun geriye akış/ akma, çekiliş, cezir, gidim, inme.
reflü Noun, Medicine-Health
sermayenin geri akışı