wean

  1. sütten/memeden kesmek, yiyeceğe alıştırmak.
  2. soğutmak, vazgeçirmek, uzaklaştırmak.
    Tom was sent to school to wean him from bad companions.
  3. bebek, küçük çocuk.
memeden kesmek Verb
(birisini) yavaş yavaş vazgeçirmek Verb
soğutmak Verb
büyütmek Verb
etkisi altında yetiştirmek Verb