1. sütten/memeden kesmek, yiyeceğe alıştırmak.
  2. soğutmak, vazgeçirmek, uzaklaştırmak.
    Tom was sent to school to wean him from bad companions.
  3. bebek, küçük çocuk.
memeden kesmek Fiil
(birisini) yavaş yavaş vazgeçirmek Fiil
soğutmak Fiil
büyütmek Fiil
etkisi altında yetiştirmek Fiil