İngilizce-Türkçe Çeviri
 1. ham, çiğ, olmamış. crude oil = crude petroleum: ham petrol. crude rubber: ham kauçuk.
 2. (a) kaba, terbiyesiz, edepsiz. crude behavior. His manners are very crude. (b) gelişmemiş, eğitilmemiş.
  crude people.
 3. kabataslak, düzeltilmemiş, tamamlanmamış, müsvedde, basit. a crude summary. crude woodwork. a crude
  shelter in the forest. crude methods/ideas.
 4. kültürsüz, nezaketsiz.
 5. duygusuz, anlayışsız, gabi, pervasız, toksözlü, dobra dobra, çıplak, yalın, sade. a crude answer.
  crude reality: çıplak hakikat.