1. kereste (argo)
 2. ham, çiğ, olmamış.
  crude oil = crude petroleum: ham petrol.
  crude rubber: ham kauçuk.
 3. (a) kaba, terbiyesiz, edepsiz.
  crude behavior. His manners are very crude. (b) gelişmemiş, eğitilmemiş.

  crude people.
 4. kabataslak, düzeltilmemiş, tamamlanmamış, müsvedde, basit.
  a crude summary. crude woodwork. a crude
  shelter in the forest. crude methods/ideas.
 5. kültürsüz, nezaketsiz.
 6. duygusuz, anlayışsız, gabi, pervasız, toksözlü, dobra dobra, çıplak, yalın, sade.
  a crude answer.

  crude reality: çıplak hakikat.