1. kereste (argo)
 2. ham, çiğ, olmamış.
  crude oil = crude petroleum: ham petrol.
  crude rubber: ham kauçuk.
 3. (a) kaba, terbiyesiz, edepsiz.
  crude behavior. His manners are very crude. (b) gelişmemiş, eğitilmemiş.

  crude people.
 4. kabataslak, düzeltilmemiş, tamamlanmamış, müsvedde, basit.
  a crude summary. crude woodwork. a crude
  shelter in the forest. crude methods/ideas.
 5. kültürsüz, nezaketsiz.
 6. duygusuz, anlayışsız, gabi, pervasız, toksözlü, dobra dobra, çıplak, yalın, sade.
  a crude answer.

  crude reality: çıplak hakikat.
Ham petrol çıkarımı (NACE kodu: 06.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ham petrol çıkarımı (NACE kodu: 06.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06) İsim, Sanayi ve Zanaatler
ham petrol
arka bahçe (Br) ham petrol
bir yılda her yüz kişiye düşen doğum sayısı
kaba doğum oranı
kaba ölüm oranı
bir yılda her yüz kişiye düşen ölüm sayısı
somut gerçekler İsim
tam oluşmamış fikirler İsim
hammadde
işlenmemiş malzeme
işlenmemiş maden
filiz
hırbo
aşıtaşı.
oil ile ayni anlama gelir. ham petrol.
ham petrol İsim, Jeoloji
hampetrol fiyatları İsim, Ekonomi
kaba oran
ham çelik İsim, Demir-Çelik Sanayii
işlenmemiş şeker
tam hesaplanmamış dış ticaret rakamları İsim
hamçelik üretimi
ham petrol kaynakları İsim
450.000 ile 500.000 dedveyt ton ham petrol taşıyabilen tanker