1. bağışık, muaf (olan kimse), müstesna, tâbi olmayan/mükellef olmayan (kimse).
    He is exempt from the military service.
  2. bağışıklamak, bağışıklık tanımak, muaf /hariç tutmak, istisna etmek.
    Students who get very high marks
    will be exempted from the final examination.
vergiden muaf gelir İsim, Vergi ve Gümrük