1. gad
  2. gad stick
  3. prod
  4. goad

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Çifte sürülen öküzleri dürtmek için kullanılan, ... çakılmış değnek, bizlengeç, bizlengiç