1. İsim ile rayihalandırılmış ve bazen içine ananas ve portakal dilimleri konularak içilen beyaz şarap.