support activities for animal production (nace code: a1.6.2)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 01.62)