1. İsim çoğalma, eklenme, artma.
  2. İsim artmış/çoğalmış şey.
döviz artışı
gelir vergisi tahakkuku
tahakkuku beklenen borçlar
tahakkuku beklenilen borçlar
büyüyüp gelişme hakkı
vergi tahakkuku
tahakkuk esasına dayalı muhasebe
tahakkuk esasına dayanan muhasebe
gerçekleşme esasına dayanan muhasebe
gerçekleşme, tahakkuk esası
kasaya giren ve harcanan paraları değil sırf kâr ve zararları kaydetme yöntemi.
tahakkuk esasına göre
belirli bir hesap dönemi için tahakkuk ettirilen
ancak söz konusu dönemin sonundan önce ödenmeyen meblağ
gelir ve giderin tahakkuk ettikleri dönem için kâr ve zarar hesabına dahil edilmesine dayanan muhasebe yöntemi
gerçekleşme ilkesi
bu yöntemin yararı
gelirlerle giderlerin tahakkuku arasındaki zaman farkını ortadan kaldırmasıdır
tahakkuk prensibi
tahakkuk tarihi
tahakkuk etmiş amortisman
ancak henüz ödenmemiş giderlerden doğan borç
tahakkuk etmiş , ancak henüz ödenmemiş değerlerden doğan borç
tahakkuk etmiş
tahakkuk etmiş
henüz tahsil edilmemiş gelirlerden doğan alacak
tahakkuk yöntemi İsim, Muhasebe
hisse senetlerinin tahakkuk etmiş fakat henüz ödenmemiş kâr payı
dava hakkının doğması
faiz tahakkuku
tahakkuk etmiş
henüz tahsil edilmemiş gelirlerden doğan alacak
tahakkuk fişi
henüz ödenmemiş vergi borcu
tahakkuk etmiş , henüz ödenmemiş vergi borcu
tahakkuk etmiş