additional capital

yeni fabrika için ek sermaye bulmak Fiil