against one's will

  1. isteğine karşı, arzusuna rağmen, istemediği halde, istemeye istemeye.
    I did it against my will:
    İstemeyerek/istemeye istemeye yaptım.