1. last
  2. latest
  3. recent
to end one's days in a workhouse Fiil
crib
shed
barn
stable
stall
shippen
decline of life

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Son, sonuncu, ... sonra olan
  2. Son

bk. âhir
Büyükbaş hayvanları ... damı, tavla