bir grup insana konuşmak üzere ayağa kalkmak

  1. Fiil to get up on one's hind legs