blow your own trumpet

  1. Fiil böbürlenmek
  2. Fiil kendini övmek
  3. Fiil kendinden bahsetmek
kendi borusunu öttürmek, kendini övmek, övünmek.